Kukimoto

IGU Urban Commission, Canterbury, 2011

 

Mikoto Kukimoto

Tokyo Metropolitan University

Ryo Koizumi

Tokyo Metropolitan University

Hiroyazu Nishiyama

Meiji University

Tomoko Kumo

Meiji University

Taro Kawaguchi

Meiji University

 

Childcare strategies of double-income families living in central Tokyo

 

 

KUKIMOTO.pdf  (1861 Ko)

Follow us:  
Institute of Geography - University of Lausanne - CH-1015 Lausanne
Switzerland
Tel. +41 21 692 30 70