Office opening time

SECRETARIAT IDYST

 

HORAIRES D’OUVERTURE

 

Sabrina Damiani

Lundi : 8h – 16h

Mardi : 8h – 11h

Mercredi : 7h30 - 11h30

Jeudi : 8h – 16h

Vendredi : 8h – 11h

 

Sophie Favre (remplaçante de Carole Schrocker) 

email: Sophie.Favre.1@unil.ch

Lundi: 7h30 - 16h

Mardi matin : 7h30 à 11h30

Mercredi: 7h30 - 16h

 

Carole Schrocker (en Congé sabbatique du 15 Octobre 2019 au 8 Avril 2020)

Lundi : 8h – 16h

Mardi : 8h – 16h

Mercredi : 8h – 11h45

Jeudi : 8h – 11h45

Vendredi : Congé